Kartlegging av skjeggkre

Da har vi delt ut limfeller til nesten alle leilighetene. Det mangler noen få i A-oppgangen, men vi vil bestille flere feller, og dele ut disse så snart de kommer.

Det er viktig at alle deltar i kartleggingen, og vi viser til brevet som ble sendt ut til alle seksjonseiere.  Kopi av brevet ligger også i posene med fellene, og det kan også leses her.

Merk at fellene visstnok settes sammen på en litt annen måte enn vist på tegningen fra skadedyrsfirmaet.  Vi håper likevel dette lar seg greit løse, og at fellene plasseres ut slik som anbefalt.

Loggføringsskjema ble ved en feil ikke sendt ut til seksjonseierne.  Det kan du imidlertid finne her.

Hvis du ikke har anledning til å skrive det ut, kan du lage ditt eget etter mal av eksemplet som står på informasjonsskrivet fra Norsk Hussoppforsikring.

Skjemaet må leveres sammen med fellene. Vi har fått over 2000 feller, så det er viktig at fellene merkes med seksjonsnummer og hvilket rom de har stått i.

Innlevering av fellene vil skje 26., 27. og 28. november mellom klokken 1800 og 1900.  Da vil styrekontoret holde åpent for innlevering (C-oppgangen, minus 01-etasjen).

Deretter vil skadedyrsfirmaet hente fellene, og kartlegge på bakgrunn av funn.

Styret

Skjeggkre i limfelle