Tiltak mot skjeggkre!

Flere beboere har rapportert om skjeggkre i leilighetene.

Styret har nå kontaktet forsikringsselskapet for å høre om bekjempelse av disse insektene dekkes av bygningsforsikringen.

Det gjør det, og forsikringsselskapet ønsker at vi kartlegger omfanget av problemet i bygget før tiltak planlegges og iverksettes.

Kartleggingen vil foregå ved at hver leilighet får utdelt limfeller som må plasseres forskjellige steder i leiligheten. Etter tre ukers tid må limfellene leveres til styret, som så overlater dem til et skadedyrsfirma.

Når omfanget av skjeggkre er klarlagt, vil aktuelle tiltak bli identifisert.

Tiltak inne i leiligheten vil kunne medføre egenandel, slik årsmøtet har bestemt. Dette vil ikke bli klart ført etter at kartleggingen er gjort.

Merk at skjeggkre ikke er farlig for mennesker. Du kan lese om skjeggkre her.

Det er viktig at alle leilighetene deltar i kartleggingen.

Styret planlegger nå hvordan kartleggingen skal administreres, og kommer tilbake med mer informasjon.

Skjeggkre i limfelle